3 kľúče na rozvoj emocionálneho vedomia

3 kľúče na rozvoj emocionálneho vedomia

Rozvíjanie nášho emocionálneho vedomia znamená zvýšenie našej schopnosti rozpoznať vzory, ktoré naše emócie prispôsobujú.Inými slovami, ide o identifikáciu faktorov, ktoré aktivujú naše emócie, spôsob, akým to robia, a dôsledky tejto aktivácie.

Ľudská bytosť má za sebou viac či menej stabilné línie pôsobenia. Zmena je však tiež konštantná.Naše emócie sa stále pohybujú. Nie sme pasívne bytosti tvárou v tvár vonkajším udalostiam:preto udržujeme veľkú vnútornú dynamiku. Rozvoj emocionálneho vedomia je tiež spôsob, ako odhaliť tieto zmeny.

"Svedomie je hlas duše, vášne, telo tela."

-William Shakespeare-

Konečným cieľom je prestať byť pasívnymi divákmi tvárou v tvár tomu, čo sa deje v našom vnútornom svete.Žiadne emócie nevznikajú alebo sa rozptýlia náhodou. Ak dokážeme zistiť, čo cítime, a očakávať, ako to môže mať vplyv na nás, určite budeme vyvíjať oveľa viac adaptačné správanie. Tu sú tri kľúče na rozvoj emočného povedomia.

1. Preskúmanie motivácie

Jednou z cvikov, ktoré nám najviac pomáhajú pri rozvíjaní emocionálneho vedomia, je častá kontrola našich motívov.Motivácia je sila, ktorá nás poháňa, aby sme konali v určitom smere.Psychoanalýza, podobne ako iné súčasné prúdy, nám ukázala, že veľmi často nevieme naše skutočné motivácie.

Niekedy sledujeme najhlbšie túžby našej bytosti. Takže konáme v súlade s tým, čo nám dáva určitú rovnováhu.Inokedy, na druhej strane nevieme, prečo si zvolíme jednu alebo inú možnosť. Alebo myslíme na jednu cestu a druhú činnosť.Alebo sa cítime nespokojní s tým, čo robíme, bez toho, aby sme vedeli presne prečo.

Preskúmanie motivácie nám umožňuje presne preskúmať tie sily, ktoré nás nabádajú k tomu, aby sme konali.Je to alebo strach? Rozhodnutie alebo zvyk? Rozrušenie, hnev alebo iné emócie? Štúdium týchto motívov nás vedie k rozvoju emočného povedomia.

2. Chápanie využitia času, kľúč k rozvoju emočného povedomia

Jednou z najznámejších častí nášho emocionálneho sveta je rozdelenie času, ktorý robíme.Ide o abstraktnú kategóriu, ktorá ponúka cenné informácie pre pochopenie našej psychologickej reality. Analýzou toho, ako zvládneme náš čas, budeme rozvíjať citové povedomie.

Je obzvlášť dôležité sledovať, či sú v tomto časovom manažmente prítomné určité prvky. Prvky akootrasenie, pocit nedostatku času a vnímanie pomalosti v jeho priebehu.Každý z týchto stavov nám hovorí o konkrétnych emočných situáciách.

Prokrásnenie nám hovorí o neistote a nedostatku odhodlania; môže tiež niekedy signalizovať nevedomé odmietnutie toho, čo sa odkladá.Pocit nedostatku času odhaľuje posadnutosť a úzkosť. Pomalosť času naznačuje prítomnosť melanchólie. Analýza nášho vnímania a nášho riadenia času je preto nekonečným zdrojom informácií, aby nás poznali.

3. Regulujte emočný tón

Jedným z faktorov, ktoré nám pomáhajú rozvíjať emocionálne vedomie, je identifikácia najintenzívnejších emócií, ktoré často prežívame.V našom spôsobe bytia sú niektoré emócie silnejšie než iné. Napríklad niektorí trávia svoj čas rozhnevaním. Iní majú tendenciu sa smiať všetko. Alebo sa cítiť zabitý. Prevažujúcimi emóciami je to, čo každému z nás dáva zvláštny emotívny tón.

Často sa "oženime" výlučne s jednou z týchto emočných rozmerov. Vytvárame výbušnú, pasívnu, strachovú alebo chronicky sympatizujúcu osobnosť a udržiavame ju navždy. Bez toho, aby sme si to uvedomili, zabúdame, ako sa cítiť inak.Zvykneme si na tieto prevládajúce emócie a nakoniec ich robíme osou nášho spôsobu bytia.

Rozvíjať emocionálne vedomie,odporúča sa naučiť sa regulovať emočný tón. Stanoviť určité obmedzenia pre tieto prevládajúce emóciea dovoľte ostatným, aby sa objavili. Je to spôsob, ako preskúmať iné aspekty našej bytosti a umožniť objaviť ďalšie pocity a emócie. To nám umožňuje lepšie si uvedomiť všetko, čo je v nás.

Rozvíjanie emocionálneho vedomia nám dáva väčšiu jasnosť v konaní.Dáva našim činom autentickejší význam.Je bezpochyby jednou z tých úloh, ktoré vedú k plnšiemu životu a zdravšej osobnosti.

Emocionálne povedomie: čo to je a prečo to potrebujeme?

Poďme zistiť, aké emocionálne uvedomenie je a naučiť sa rozvíjať, aby sme mali väčšiu kontrolu nad našou realitou. Viac informácií
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: