5 stratégií pre udržanie dobrého konverzácie

5 stratégií pre udržanie dobrého konverzácie

Dialóg je jedným z pilierov našich vzťahov.Prostredníctvom slov prichádzame do kontaktu s našou spoločnosťou a našou kultúrou. Vedieť, ako udržiavať dobrý rozhovor, je preto rozhodujúce pre budovanie, zachovanie a obohacovanie nášho okruhu podpory.

Dobrou správou je, že všetky tieto sociálne zručnosti možno zlepšiť správnymi technikami a postupmi.Hovoríme o "umenie", ktoré sa naučí prostredníctvom praxe.

Na udržanie dobrého rozhovoru je najdôležitejšie mať otvorený postoj voči druhému.Môžete sa naučiť od všetkých a mať peknú výmenu s takmer všetkými na Zemi. Niektoré normy však prispievajú k bohatšiemu dialógu. Tu sú.

"Dobrý rozhovor musí vyčerpať predmet, nie účastníkov stretnutia."

-Winston Churchill-

1. Aktívne počúvanie

Udržanie dobrého rozhovoru je niečo, čo priamo závisí od našej schopnosti počúvať.Vedieť, ako počúvať druhé, neznamená zvýšiť množstvo zvukov, ktoré môže ucho vnímať. Dobré počúvanie je aktívne. A participatívne.

Aktívne počúvanie zabraňuje tomu, aby sa dialóg stal monológiou.Ak hovorí iba jedna osoba z dvoch, neexistuje žiadny rozhovor. Samozrejme, vždy existuje nejaká asymetria. Niekto hovorí viac, zatiaľ čo druhý počúva viac. Je veľmi ťažké dosiahnuť absolútnu rovnováhu, ale čím bližšie sa k nej dostaneme, tým lepšie bude dialóg v kvalite.

2. Uložte prerušenia terminálu

Vždy sa objaví ticho. To môže niektorým ľuďom hlboko uviesť do rozpakov. To nie je tak zlé. Prerušenia sú tiež potrebné. Avšak,keď sa ticho trochu nadmerne rozťahuje, keď ešte nechceme ukončiť rozhovor, musíme sa snažiť zachrániť dialóg z tejto prázdnoty.

Ako to dosiahnuť?Najlepším spôsobom je zaviesť prechodné vety. Toto sú vyhlásenia, ktoré umožňujú opätovné spustenie dialóguopakovaním už spomínaného témy alebo hovorením o novom bode. Sú to výrazy ako "o tom, čo ste povedali predtým …", "zmeniť predmet, chcel by som vedieť, o čom si myslíte …", "Nepovedal som vám to …" , Tieto frázy vám pomáhajú spojiť a udržiavať dobrý rozhovor.

3. Uvoľnite informácie

Uvoľňovanie informácií znamená odpovedať na naše otázky s kvalitným obsahom.Ak budeme reagovať lakonicky alebo sa obmedzíme na monosyllables, budeme frustrovať druhú osobu, ktorá sa snaží udržiavať dobrý rozhovor.

Tým, že odpovieme na svoje otázky a ponúkneme ďalšie informácie, uľahčíme dialóg.Je to známka otvorenosti a ochoty ukázať to, čo si myslíme, cítime alebo veríme. To uľahčuje interakciu. Nemáme veľmi dlhú odpoveď, ale ponúkame ďalšie údaje tomu, kto nás o to požiada.

4. Sebapoznávanie, jeden z kľúčov k udržaniu dobrého rozhovoru

Ako ľudské bytosti máme tendenciu dôverovať ľuďom, ktorí nám to dávajú.Rovnako ako sme zvyknutí byť otvorenejší pre tých, ktorí prijímajú tento postoj. Ak chcete, aby sa konverzácia presunula na osobnejšiu tému, odporúčame začať zdieľať obsah na tejto úrovni. Ak to chcete povedať inak, musíte odhaliť aspekty, ktoré súvisia s vaším súkromím.

takto,ak budeme spontánne hovoriť o týchto osobných aspektoch, druhá osoba bude pravdepodobne cítiť viac motivované hovoriť o tom.Prejdeme teda z zdvorilého a formálneho rozhovoru k osobnému rozhovoru.

5. Otázky, hnacia sila rozhovoru

Otázky pomáhajú presunúť konverzáciu dopredu.Umožňujú nielen lepšie preskúmať a poznať druhú osobu lepšie: sú základným prvkom pri udržiavaní dobrého rozhovoru. Samozrejme, je nevyhnutné, aby sme si vyberali otázky, ktoré sa od nášho partnera pýtajú. Cieľom nie je napadnúť ho alebo dať dojem, že je uprostred vypočúvania.

Ak neviete osobu dosť dobre,je lepšie sa ho opýtať na otázky, ktoré prechádzajú z povrchného bodu na zaujímavé body.Týmto spôsobom dôvera môže narastať prirodzeným spôsobom a nebudete vytvárať momenty nepohodlia.

Kultivovanie umenia dobrého rozhovoru stojí za to. To vás nielen vedie k zábavným situáciám. Je to aj terapeutický prvok.Dobrý rozhovor vám umožňuje vyjadriť sa, počúvať a učiť sa od ostatných. Tiež obohacuje váš život a dáva viac farieb vzťahom s ostatnými.

5 stratégií na zaujímavý rozhovor

Zaujímavý rozhovor nie je jednoduchý, ale niekoľko stratégií, ktoré vám predstavíme, vám pomôže. Viac informácií
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: