Ako sa deti cítia s nízkym sebavedomím?

Ako sa deti cítia s nízkym sebavedomím?

Myslíte si, že sa človek narodil s určeným typom sebaúcty? Myslíte si, že osobné milovanie je niečo dôležité denne? Môžeme ovplyvniť sebavedomie našich detí? V tomto článku nájdete odpovede na všetky tieto otázky.

Sebaúcta je základným kameňom každej puzzle. Je na ňom, že budeme stavať všetky naše ma, Preto je dôležité pracovať od útleho veku. Je preto nevyhnutné, aby si deti uvedomili dôležitosť svojho stupňa osobného uznania. To je kľúčom k vybudovaniu stabilných nadácií, schopných ich podporiť v najkritickejších chvíľach namiesto toho, aby sa ich rozpadali.

Podporujte sebavedomie dieťaťa

Je dôležité venovať pozornosť, pretože existuje veľa akcií, ktoré môžeme vykonať bez toho, aby sme si uvedomili, že postupne podkopávajú úctu sami naše deti namiesto toho, aby ich posilňovali. Najčastejšie z týchto akcií sú:

  • Blahoželáme svojim deťom alebo odmeňujeme ich za akcie, ktoré na nich nezávisia, Napríklad byť krásny alebo vysoký. To bude brzdiť rozvoj schopností detí, ktoré nebudú hrdí na svoju prácu alebo čo robia. V dôsledku toho budú mať nízke sebavedomie.
  • Nedovoľte, aby naše deti mali zodpovednosť, Stane sa to, keď všetko dajme deťom bez potreby usilovať sa o zlepšenie. Je to tak aj vtedy, keď ich nenaučíme, aby si uvedomili svoj vnútorný svet a čo ich rozhodnutia môžu zahŕňať. Týmto spôsobom si neuvedomujú hodnotu vecí, keď sú dobre urobené a nebudú schopní prevziať zodpovednosť za svoje pocity a dôsledky, ktoré vyplývajú z ich činov.
  • Nezobrazujte lásku, Bezpodmienečná láska posilňuje deti. Ak sa cítia milovaní a milovaní, rozvíjajú dobré sebavedomie. Budú rásť vediac, že ​​ich činy môžu byť dobré alebo zlé, ale vedia, že niekto bude vždy tam, aby ich miloval a ochránil.
  • Zabráňte deťom vyjadrovať sa Keď im nedovoľujeme, aby vyjadrili to, čo cítia, zabraňujeme tomu, aby sa navzájom poznali. Z tohto dôvodu nemôžu vytvoriť dobrý osobný obraz. Preto dieťa, ktoré sa nemôže vyjadrovať a odovzdávať svoje názory a emócie, rozvinie nízke sebavedomie.

Ako vidíme, je základom výchovy vedome. Preto začíname od úcty a lásky prostredníctvom jasnej a úprimnej komunikácie, ktorá bude vychovávať deti so zdravým sebaúctom. Za to, on Po prvé, je dôležité pochopiť, aké je sebaúcta. prehĺbiť.

Čo je to sebaúcta?

Sebavedomie je hodnotiace vnímanie, ktoré máme o sebe. Takto si vážime sami seba. Tento proces je falšovaný od detstva a kolíše počas evolučného vývoja. Sebaúcta je činom oceňovania, milovania a uprednostňovania seba samých. Je to sebaúcta, ktorú demonštrujeme.

Sebaúcta je to, čo nám umožňuje rozpoznať seba v zrkadle a milovať to, čo vidíme. Dobré sebavedomie je stabilným základom, na ktorom sa dá stavať. Keď je chyba, všetko, čo sme, je chybné.
podiel

Deti s nízkym sebavedomím sa naučili navzájom milovať kvôli ich konkrétnym činom. Naučili sa oceňovať sami seba a nevyvíjajú úsilie, aby sa pokúsili znova, ak zlyhajú na prvý pokus, pretože nevedia, aké sú dlhodobé ciele. Naučia sa milovať iných, pretože nevedia, ako sa navzájom milovať.

Deti s nízkym sebavedomím sú dospelí, ktorí budú trpieť, ak nevyriešia svoj problém, pretože to povedie k malátnemu ochoreniu, závislosť na iných a sebapoškodzovaní. Vo všeobecnosti nie sú pripravené pre svet, pretože si nevyvinuli bezpodmienečnú lásku k sebe. Je to ako keby v ich vlastných očiach boli neviditeľné.

Sebavedomie nám umožňuje rozvíjať sa s láskou a bezpečnosťou. Pomáha nám vytvoriť dobrý obraz o sebe, ktorý projektujeme vo všetkých našich vzťahoch, Toto je náš najväčší poklad, ale za to sa musíte postarať a pracovať s ním. Musí dostať čas, ktorý si zaslúži, pretože dobrá konštrukcia a dobrý rozvoj sebaúcty nám umožnia dospieť pokojne.

Deti s nízkym sebavedomím vyrastajú z nedostatku dôvery, nízkej sebaúcty a neistoty.
podiel

Môžu sa deti s nízkym sebavedomím zlepšiť?

Ako sme už povedali, sebavedomie začína budovať už v ranom veku.Prvé slová, ktoré venujeme deťom, majú vplyv na ich vývoj. Z tohto dôvodu, musíme si byť vedomí dôležitosti jazyka, ktorý používame a všetkého, čo projektujeme, na deti. Odoberajú odkazy vonku a postupne stavajú to, čo sú. Odkazy, ktoré budú mať na začiatku, budú odkazy dospelých, ktorí ich sprevádzajú počas prvých rokov života.

Čo sa naučilo v detstve, je neodstrániteľné? Náhodou, nie. Ideálne by bolo, aby sme všetci vyrastali v prostredí s bezpečným spojením. To znamená bezpodmienečná láska, schopnosť prieskumu a pocit ochrany. Niektoré deti však nemajú taký šťastie a vyrastajú v rozvoji nízkeho sebavedomia. V budúcnosti budú potrebovať rekonštrukciu svojho obrazu.

Deti s nízkym sebavedomím budú preto musieť čeliť novým výzvam a uvedomiť si, že môžu zlyhať. Musia si uvedomiť, že sú dôležité, že sú viac ako len ich skutky a že ich nedefinujú. Je to ich súbor, ktorý ich definuje ako osobu. Budú musieť zistiť, že majú hodnotu, že sebaobľúbenie vyžaduje trpezlivosť a že niekedy budú zle, ale že budú vždy môcť skúsiť znova.

Ako môžeme vidieť, sebaúcta nám umožňuje byť tým, kým sme. Ak je to bezpečné, umožňuje nám vyvinúť všetko ostatné z pevného základu. Z tohto dôvodu je proces rozvíjania pravého sebavedomia jedným z najdôležitejších procesov, ktoré sa majú uskutočňovať počas celého života.

Vplyv rodiny na budovanie sebaúcty

Rodina, rovnako ako akákoľvek sociálna štruktúra, má veľký vplyv na budovanie sebaúctu všetkých jednotlivcov, ktorí to robia. Viac informácií
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: