Ako zlepšiť svoje sebavedomie po rozpadu? - Naše myšlienky

Ako zlepšiť svoje sebavedomie po rozpadu?

Po rozpadu je jednou z najstresnejších situácií, ktorú môžete zažiťznamená prispôsobiť sa novému štýlu života bez manžela.Preto je dôležité venovať pozornosť sebaúctvu, aby sa nestratil, že sa neskončíme s negatívnym zobrazením, že sa nedokážeme porovnávať s ostatnými, aby sme sa presvedčili, že sme nešťastný byť sám, alebo že nás zúfalstvo zaplaví.

Oddeľovanie znamená aj to, že životný projekt, ktorý prestal, existovalV, a preto musíme čeliť novej skutočnosti, že musíme vziať otroky, aby sme začali podporovať nás a v ktorom sa naša sila stáva základným pilierom na posun vpred ,

To je dôvod, prečo vám odporúčame nižšie niektoré kľúče, aby ste vedeli, ako zlepšiť naše sebavedomie po rozpaduproces obnovy a rekonštrukcie bude viac znesiteľný a pozitívny.

Ukončenie vzťahu: dôležitosť otáčania stránky

Po odlúčení je normálne pokračovať v premýšľaní o sebe navzájom, najmä ak ide o vzťah, v ktorom sme spolu už niekoľko rokov. Okrem toho,aj keď odlúčenie je dobré pre dobré, neprestáva byť procesom smútkuV ktorom musíme prejsť všetky fázy. Avšak, akonáhle prekonáme, môžeme začať premýšľať o spoločných aktivitách, spoločných momentoch a pozitívnych aspektoch bývalého manžela.

IlВJe veľmi bežné, že po prvých týždňoch uplynie, že naša pamäť nás oklama a že si zapamätáme najpozitívnejšie detaily vzťahu.Takže vznikajú pochybnosti o tom, či sme urobili najlepšie rozhodnutie.B V tomto štádiu je preto nevyhnutné, aby sme mohli stránku otočiť, pretože musíme byť schopní sami sa odhaliť a odpojiť sa od minulosti kvôli amnestii. zlepšiť naše sebavedomie.

Uzavretie tejto fázy nám pomôže zlepšiť naše sebavedomie po oddelení. Naozaj nám to umožní premýšľať o budúcnosti, Na naše osobné projekty, na aspekty, ktoré chceme zlepšiť a najmä na ocenenie našej osobnosti.

NBudeme premýšľať nad tým, čo chceme odterazavoirВv našom životeAk sa nám podarí nechať bočný vzťah skôr ako rozlúštiť náš čas a naše emócie, aby sme premýšľali o tom, čo sa stalo. Tento pocit posilnenia je veľkou dávkou sebaúcty.

Opätovne sa pripojiť k sebe: ako vidíme sami seba?

Ďalším nevyhnutným krokom k zlepšeniu sebaúcty po oddelení je opätovné pripojenie k nám.Inými slovami, venovať pozornosť, počúvať a uspokojovať svoje osobné potreby. Musíme najprv realizovať cvičenie poznania, ktoré nám umožňuje zistiť, ako cítime. definujeme a ako vidíme sami seba.

Otočenie stránky nám pomôže zlepšiť naše sebavedomie po odlúčení, pretože nám umožní premýšľať o budúcnosti, osobných projektoch a aspektoch, ktoré chceme zlepšiť.
podiel
Môžeme napríklad vziať papier a pero, ktoré napíšeme, ktoré prídavné mená prídu na myseľ, keď premýšľame o sebe, môžeme použiť zoznam s prídavnými menami osobných charakteristík a vybrať si 5 pozitív a 5 negatívne, ktoré nám hovoria, či máte problémy s uvažovaním o slovách, ktoré nás definujú.

Ako vidíme,nie je to len otázka pozitívneho zviditeľnenia našej osobnosti, snaženia sa oklamať tým, že nemáme žiadnu chybu. Ide tiež o prijatie našich negatívnych aspektov aAk sa chcete spýtať, ktorú z nich chceme zmeniť.

Ďalšou základnou myšlienkou na zlepšenie sebaúcty je premýšľať o 3 zručnostiach, pre ktoré sme lepší ako ostatní. Niečo nás určite vyčnie, tak malé ako to je.Malo by sa pamätať každý deň, keď sa zobudíme ráno, a tak dosiahneme spojenie medzi okamihom prebudenia a spomienkou na naše silné stránky a schopnosti.

Starajte sa o naše zdravie, náš vzhľad a našu rutinu

Ďalším základným aspektom zlepšovania sebavedomia po odlúčení je osobná starostlivosť, fyzická a psychologická.Prvým krokom v tomto smere je starostlivosť o naše zdravie.Ak v dôsledku oddelenia alebo predchádzajúceho stresu k tejto situácii sme nemali možnosť vyskúšať lekárskych návštev, odporúča sa tak urobiť.

Starostlivosť o naše zdravie je nevyhnutnou úlohou vyhodnotiť, kto sme. B Nezabúdajme, že keď chceme veľa čo "B", postaráme sa o likvidáciu všetkej starostlivosti Potrebné a je to o tom, čo musíme urobiť so sebou: postarať sa o seba.
podiel

Ďalším dôležitým bodom je starostlivosť o náš vzhľad.Aby sme zlepšili sebavedomie po odlúčení, musíme v zrkadle vidieť osobu, ktorú chceme byť. Inými slovami, musíme pozitívne posilniť, keď sa pozrieme navzájom.BVenovať sa niekoľko minút denne starostlivosti o náš vzhľad je preto veľmi dôležité. Nezabúdajme, že sebaúctu závisí aj od toho, ako vidíme sami seba, inými slovami, či sa nám to páči, alebo nie.

Je tiež veľmi dôležitévytvorte novú rutinu. Uložiť poriadok do nášho života. Chaos vyplývajúci z procesu zvládnutia novej situácie môže byť naozaj škodlivý pre sebaúctu po odlúčení. B Pocit, že vedieme riadny život, nás bude cítiť lepšie. To nám dáva pocit kompetentnej a nezávislej osoby.

Musíme nájsť osobu, ktorú chceme, aby sme po separácii zlepšili sebavedomie.
podiel

Nakoniec musíme byť istí, že môžeme znovu získať naše sebavedomie, zlepšiť naše osobné vlastnosti a uvedomiť si tosme jednou z našich najdôležitejších priorít.

Oddelenia často vytvárajú ďalšie problémy, ako napríklad stráž detí, sťahovanie, zmeny plánov a rutín. Takže máme tendenciu uprednostňovať blaho našej rodiny. Tento spôsob práce nie je zlý. Musí sa však realizovať bez toho, aby sme sa zanedbali.Budeme prestať venovať čas sebe navzájom, ak budeme venovať všetko naše úsilie do nášho okolia,V ktorých by mohli naše sily v určitom bode klesať a ponoriť sa do neschopnosti postarať sa o ostatných, keď ich potrebujú.

Ak sa však situácia stane komplikovanou a cítime, že nie sme schopní obnoviť, psychológaV nám môže pomôcť zlepšiť naše sebavedomie a zotaviť ho. Požiadajte o pomoc. Ak si myslíte, že je to potrebné a verte, že obetavosť a úsilie urobí všetko možné.


Sebaúcta: pôvod a definícia

Sebavedomie je myšlienka, ktorú máme o sebe. Tento vnútorný odraz je tvorený a podmienený mnohými dôležitými faktormi, ktoré treba vedieť. Ďalšie informácie В "
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: