Čo je vedomé vedenie?

Čo je vedomé vedenie?

Vedome vedomie je založené na postavevodca, ktorý vie, ako identifikovať a kalibrovať všetky aspekty pracovného prostredia a súčasne venovať pozornosť všetkým týmto bodom.Táto myšlienka je proti klasickému postaveniu bezohľadného podnikateľa, ktorého záujmy sú obmedzené na jeho bankový účet a jeho ekonomické výhody.

Táto postava vodcu, ktorá v niektorých prípadoch nie je ďaleko od reality, tlačila spoločnosti, aby sa presunuli k alternatívnemu pohľadu. Podľa novej filozofie mnohých spoločností sa musíme vyhnúť kolapsu našich prírodných a ľudských systémov, ktoré sú vážne ohrozené kvôli prevládajúcej nezodpovednosti našej spoločnosti.

Čo presne vedome vedie?

Zodpovednosť za organizáciu nie je ľahká úloha. Trvá veľa zručnosti, času a veľa energie. Práve z tohto dôvodu tí, ktorí zastávajú túto pozíciu, často spadajú do pasce zameranej na získanie výsledkov, odloženie rovnováhy, osobného života a zvyšku potrieb svojho tímu a organizácie. ,

Vedúci vodca je ten, kto upriamuje pozornosť na všetky tieto aspekty súčasne, uznávajúc dôležitosť každého z nich.A to platí aj pre rozvoj činností organizácie, ako aj pre jej osobný rast a rast spolupracovníkov.

Vedome vedúci musí byť schopný skombinovať snahu o svoje osobné záujmy s blahobytom svojho tímu.
podiel

Táto myšlienka jevedomé vedenie je silne spojené s pojmom pozornosti,ktorý je definovaný ako schopnosť osoby venovať plnú pozornosť všetkým prvkom, ktoré tvoria súčasný moment. Táto zručnosť je obzvlášť dôležitá z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, pretože umožňuje vodcom venovať pozornosť zmenám ich prostredia, aby našli najlepší spôsob interakcie s nimi.

Avšak vedomé vedenie presahuje vedomosti o životnom prostredí a uznávanie rovnocennosti. Je to spôsob, ako sa vidieť. Podľa tejto filozofie,žiadny vodca nemôže byť oprávnene znepokojený blahobytom svojho tímu bez toho, aby si bol plne vedomý svojich vlastných potrieb a bez hľadania vlastného pocitu pohody.To samozrejme neznamená, že vedomý vodca bojuje za svoje záujmy ako prvý. Jednoducho to znamená, že aby bol skutočne citlivý na ľudské potreby, musí sa s nimi dokázať identifikovať.

7 charakteristiky vedomého vedenia

Aby sme mali jasnejšiu predstavu o tom, čo je vedomé vedenie a ako sa môže uplatniť v každodennom pracovnom prostredí,Tu sú hlavné charakteristiky, ktoré vedúci vedúci musí preukázať:

1. Pracujte a počúvajte

Vedomí lídri hovoria svojmu tímu. Počúvajú ju skupinovo, na stretnutiach a individuálneaby bol schopný poznať čo najdôležitejšie, čo každý človek znamená a ukázať.Môžu tak poznať vlastnosti každej osoby a zistiť, čo môžu priniesť.

2. Ukážte príklad

Podávanie objednávok je veľmi jednoduchá úloha, ale ak naozaj chcete, aby váš tím nasledoval, musíte si uvedomiť, že vy ste ten, kto uvádza príklad a robí veci najprv.

3. Podporovať spoluprácu medzi spolupracovníkmi

Konkurencieschopnosť nie je negatívnou alternatívou, keď zvyšuje výkonnosť skupiny, nevytvára konflikt a nezhoršuje komunikáciu. Stručne povedané, keď je to lepšie dosiahnuť individuálne a spoločné ciele. Je dôležité vedieťspravovať konflikty, ktoré vznikajú medzi členmi skupiny.Väčšina z nich je výsledkom snah každého člena.

4. Starostlivo sledujte životné prostredie

Pre vedúceho je dôležité byť v činnosti. terazvedomý vodca má aj schopnosť odísť späť a pozorovať to, čo sa okolo neho deje z rôznych uhlov.Veľmi často to mu umožní vidieť ďalšie možnosti, prehodnotiť pozície a priniesť nové nápady.

5. Pri rozhodovaní jasne

Je veľmi dôležité, aby tím v prijatých uzneseniach našiel bezpečnosť. To je jedna z veľkých charakteristík vedomého vodcu. To mu umožní nevedieť pochybnosti o cieľoch, ktoré vykonáva pracovný tím.

6. Buďte asertívni

Vedome vedúci musí byť asertívny.Musí vyjadrovať svoje myšlienky a želania jednoduchým a čestným spôsobom.Každý člen tímu musí vedieť, na čo čaká. To im pomôže mať dôveru v profesionálny život.

7. Buďte si vedomí svojich vlastných chýb

Toto je možno jeden z najťažších bodov. Je však dôležité, aby sme hovorili o vedomom vodcovstve.Je dôležité, aby vodca bol sprievodcom,referent, ale aj človek. Iní si musia byť vedomí tohto aspektu.

Ako sme videli,vedomé vedenie spája mnoho charakteristík požadovaných spoločnosťami.Títo lídri sú veľmi dôležití, pretože sú schopní splniť stanovené ciele tým, že sa postarajú o relačné zdravie skupiny a využívajú súčasné a minulé prekážky ako príležitosť nezabudnúť na spoločný cieľ.

Naučiť sa povedať, že nemám prácu (asertivita v práci)

Vedieť, ako povedať nie, nie je fakt, že každý má. Avšak v profesionálnej oblasti je absolútne nevyhnutná asertivita. Viac informácií
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: