Dialektika pána a otca Hegela

Dialektika pána a otca Hegela

Dialektika pána a otroka je názov daný teoretickej konštrukcii Friedricha Hegela. Je považovaná za jeden z kľúčových prvkov jej filozofie, ktorá neskôr ovplyvnila mnoho filozofov. Nielenže sa stala základom materialistickej dialektiky, ktorú vyvinul Karl Marx, ale tiež mal silný vplyv na psychoanalýzu.

Pre Hegel je ľudská realita kondenzovaná v takzvaných univerzálnych dejinách. Čo tiež označilo tento príbeh je nerovný vzťah medzi ľuďmi, Medzi tyranmi a tyranizovanými. Takže historická dialektika je dialektika pána a otroka. To, čo robilo históriu, je tento rozpor medzi týmito dvoma, čo spôsobuje nerovnosť v sebapoznaní človeka.

"Ľudia sú časťou štátu, ktorá nevie, čo chcú."

-Friedrich Hegel-

Pripomeňme si, že v Hegele dialektiká je forma uvažovania protichodné dve teórie, ktoré vedú k novým konceptom ktorí prekonali tento rozpor. Takže tam je práca, ktorá vyvoláva nejaké zdôvodnenie. Nasleduje protiklad, ktorý odhaľuje problémy alebo rozpory v práci. Z dynamiky medzi teóriou a protikladom sa rodí syntéza, ktorá sa stáva riešením alebo novým pohľadom na túto tému.

Túžba a dialektika pána a otroka

V dialektike pána a otroka Hegel, túžba hrá veľmi dôležitú úlohu, Tento filozof poukazuje na to, že zvieratá majú túžbu, ktorá je spokojná s okamžitým predmetom. Zviera nevie, čo chce. Na druhej strane sa ľudia líšia.

Pre Hegela je história príbeh spoločenských vzťahov. Druhý sa objaví, keď sa stretnú dve ľudské túžby. Ľudská bytosť si želá, aby ju žiadala iná ľudská bytosť. Inými slovami, uznajte druhú.Takže ľudská túžba je v podstate túžba po uznaní.

Ľudská bytosť si želá, aby mu dal inú autonómnu hodnotu. Inými slovami, vlastnou hodnotou, ktorá nás odlišuje od ostatných. Ide o to, čo definuje ľudský stav. Takže, podľa Hegel,ľudská bytosť má tendenciu sa vystavovať iným. Len keď druhá osoba ho pozná ako autonómnu osobu, ktorá vytvára sebapoznanie., Navyše, seba-vedomie sa medzi sebou stretáva v boji proti smrti.

Príbeh z Hegelovho pohľadu

Na základe konceptov, ktoré sme stručne uviedli, Hegel stavia svoju dialektiku pána a pána. Spočíva v tom, že od prvého momentu histórie,objavili sa dve postavy: majster a otrok. Prvý bol uložený na druhom. Spôsob, ako to urobiť, je to poprieťto znamená nepoznať jeho túžbu. Dominuje ho tým, že ho zruší. Dominantný sa musí vzdať svojej túžby po uznaní, hlavne zo strachu z umierania.

Takže medzi ovládanou sa objavuje forma vedomia. Toto vedomie je to, že človek rozpozná iného ako svojho pána a uznáva sa za otroka, Preto sa nepodarí vyškoliť sebapoznávaniu ako takému. Predpokladá skôr logiku, v ktorej vládne vzhľad pána. Toto predstavuje podstatu dialektiky pána a otroka.

To všetko má významný vplyv na výrobu. V tomto prípade,majster nepríde do styku so surovinou, alebo "vecou", ktorú otroka premieňa svojou prácouNavyše, otrok iba s ňou prichádza do kontaktu, aby ju premenil, ale nepatrí mu, nie je určený na jeho spotrebu. Rovnako ako mason, ktorý lezú tehly, ale nevlastní dom.

Majstri a otroci

V dôsledku toho Hegel navrhuje, aby dialektika histórie bola dialektika pána a otroka. z Dominantný a dominantný existujú od vzniku histórie. Uznaná entita, kapitán a vďačný subjekt, podriadený, Tento otrok prestáva byť autonómnou entitou a stane sa niečím objektívnym majstrom.

Kvôli tejto nadvláde kapitán núti otroka a núti ho, aby pracoval pre neho. Táto práca nie je kreatívnym procesom otroka, ale povinnosťou, ktorá ho robí predmetom práce.Majster končí v závislosti od otroka pre svoje vlastné prežitie, A vždy sa stáva okamih, keď sa roly obrátia do takej miery, že otrok je nevyhnutný pre pána, ale nie je pre otroka.

Dialektika pána a otroka je koncept, ktorý sa v histórii filozofie vyznačoval pred a po nej, Stanovila niektoré základy, ktoré, aj keď boli revidované a opätovne interpretované, si v podstate zachovali svoju platnosť.


Poznáš syndróm súhlasného otroka?

V ďalšom článku vás pozývame, aby ste sa dozvedeli viac o súhlase s otrokmi a jeho vplyve v našej spoločnosti. Viac informácií
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: