Empatické vedenie

Empatické vedenie

V súčasnosti vieme, že tímová práca, spolupráca a vzájomná závislosť sú veľmi potrebné.Preto je dôležité mať dobrého vodcu. Každý vodca nie je prijateľný. Spoločnosti chcú, aby pozície s najväčšou zodpovednosťou boli obsadené ľuďmi, ktorí môžu vykonávať určitý typ vedenia: empatické vedenie.

Ale ako sa empatické vedenie líši od iných typov vedenia?Môže sa tento spôsob vedenia vyvinúť alebo sa s ním narodiť? Na tieto otázky odpovieme.

Empathic Leadership: Čo je to?

Vedenie je schopnosť riadiť skupinu ľudí alebo organizácie.Vďaka nemu si stanovujeme jasnú predstavu o cieľoch, ktoré sa majú splniť, podarí sa nám motivovať členov tímu, aby chceli pracovať na spoločnom cieli a vyriešili sme vnútorné konflikty medzi rôznymi ľuďmi skupiny.

Napriek tomu, aj keď všetci lídri zdieľajú tieto charakteristiky, existujú rôzne typy vedenia. Niektoré zahŕňajúkonať tým, že osobný zisk pred skupinou, používať taktiky manipulácie alebo byť arogantný a narcistický.

Na rozdiel od toho človek, ktorý praktizuje empatické vedeniesa bude môcť dostať do čela členov svojho tímu.Okrem toho sa pokúsi porozumieť potrebám trhu a jeho spotrebiteľov. Naučí sa dať zákazníkom to, čo potrebujú.

Navyše empatický vodca bude schopný efektívne komunikovať s ľuďmi v tíme. Môže im povedať, čo robiť. Týmto spôsobom,bude to chcieť pracovať tým, že definuje ciele na dosiahnutie.

Ako rozvíjať empatické vedenie?

Podľa výskumu vedeného na tomto spôsobe vedenia tímu, človek, ktorý chce prijať empatický štýl vedeniabude rozvíjať najmä päť zručností:empatia, nadšenie, ľudská teplo, pokoj a schopnosť nastaviť hranice. Pozrime sa na každý z týchto bodov.

1. Empatia

Samozrejme, človek, ktorý sa chce stať empatickým vodcom, musí byť schopný dať sa na seba ostatným. Ale empatia nie je len o pochopení toho, čo si myslí racionálne z racionálneho hľadiska. Niekto, kto chce rozvíjať empatické vodcovské schopnostimusí pochopiť, ako bude akcia ovplyvňovať každého člena svojho tímu.

Pre mnohých ľudí sa táto schopnosť dať sa do inej obuvi nebude zrodená zázračne. Najnovší výskum však ukazuježe je úplne možné rozvinúť empatiu.

2. Nadšenie

Dobrý empatický vodca dokáže vyjadriť svoje túžby vytvoriť a produkovať zvyšok tímu. Jeho vedenie nemá nič spoločné s tým, aby ľudia robili svoju prácu. Naopak,je schopný prenášať svoje nadšenie a motivovať ich k práci.

Na dosiahnutie tohto cieľa môže človek, ktorý má empatické vedenie darčeky, dať energiu a vášeň do toho, čo navrhuje a robí.Slúži ako príklad pre svojich kolegov.

3. Ľudská teplo

Keďže je schopný dostať sa do rúk druhých,môže tiež priniesť riešenia tým, že je blízko k ľuďom a je citlivýna individuálne okolnosti.

To neznamená, že vodca ide do práce, aby sa stal priateľom. On to viesrdečný vzťah – to je minimum – uprednostňuje dobrý profesionálny vzťah. Pre tím je to veľmi pozitívne.Táto blízkosť nakoniec dáva aj privilegované miesto. Môže posilniť jednotlivé postoje, ktoré ho najviac zaujímajú v skupine.

4. Serenity

Efatiktický vodca musí byť schopný udržať pokoj v komplikovaných alebo stresových situáciách. Aby viedol svoj tím,musí konať ako príklad.Preto, ak nechá jeho impulzy ovládať ho, rýchlo stratí rešpekt svojich zamestnancov.

5. Schopnosť stanoviť limity

Posledná zručnosť, ktorou človek by mal dominovať, je tá, ktorú tvorívytvoriť osobné a profesionálne hranice.Dokonca aj vtedy, ak je schopný porozumieť členom svojho tímu, dobrý empatický vodca musí vedieť, ako sa vnucovať a udržiavať vzdialenosť, keď to situácia vyžaduje.

inakprestane byť dobrým vodcom a stane sa len ďalším členom tímu.Práve z tohto dôvodu bude mať osoba, ktorá chce rozvíjať empatické vedenie, aj ovládanie komunikačných zručností, ako je napríklad asertivita.

Vedenie tímu: 15 kľúčov, ktoré majú byť dobrým vodcom

Riadenie tímov, najmä v profesionálnom svete, je dôležitou kapacitou, ktorá umožňuje vyčnievať z iných profilov.Ak chcete byť dobrým vodcom, … Viac "
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: