Japonská metóda 5S harmonizovať váš život

Japonská metóda 5S harmonizovať váš život

Japonská metóda 5S sa vyznačuje identifikáciou piatich základných princípov s cieľom zlepšiť kvalitu života, Tieto zásady sú založené na dvoch pilieroch: poriadku a čistote. Japonská technika môže byť použitá na rôzne životné okolnosti, či už profesionálne alebo osobné. Mnohé spoločnosti sa tiež rozhodli použiť na zvýšenie svojej produkcie. Týmto spôsobom tiež menia spôsob, akým sa zaoberajú pracovným dňom.

Metóda 5S bola použitá v podnikaní spoločnosti Toyotav roku 1960. Za akým účelom? Zabezpečenie oveľa organizovanejšieho, hygienického a efektívneho pracoviska. Spoločnosť sa snažila zvýšiť svoju produktivitu. To bola jedna z najpoužívanejších metód popri metóde Kaizen.

Odvtedy a vďaka rozšírenej distribúcii sa metóda 5S používala v rôznych organizáciách v rôznych odvetviach. Môže sa uplatniť aj v oblasti vzdelávania. Umožňuje rozvíjať hygienické návyky v ranom veku.Jeho psychopedagogická nadácia je založená na podpore kultúrnej zmeny vo vzťahu k návykom čistotyuložené vzdelávacími inštitúciami.

Čo je metóda 5S a na čo je to?

Japonská metóda 5S sa vzťahuje na päť základných princípovčo začína písmenom S. Ide o metodológiu, ktorá sa dá veľmi ľahko uplatniť v každodennom živote, pretože nevyžaduje špeciálnu prípravu. jaJe však potrebné prísne dodržiavať túto smernicu, aby sme získali optimálne výsledky.

Ideálne je praktické a systematické cvičenie, aby bolo naozaj účinné.Stálosť je jedným z kľúčov k technológii a spôsob, ako ju považovať za formu života. Tu sú jeho princípy:

Seir

Seiri je výberový proces, v ktorom všetko zbavíme.Osoba robí analytické úsilie na identifikáciu toho, čo skutočne potrebuje. Potom ho oddeľuje od toho, čo zaberá len priestor.Ideálne je, že po tejto klasifikácii sa zbavíme všetkého, čo je zbytočnéa to je synonymom neporiadku.

Ďalšou výhodou tejto klasifikácie ježe umožňuje identifikovať prvky, ktoré sú potrebné. Osoba si musí byť vedomá objektov, ktoré nepoužívajú.Jedným z kritérií na zistenie, či je objekt dôležitý, je opýtať sa, kedy sme ho naposledy používali. Ak si uvedomíme, že sme ho nepoužívali dlhšie ako rok, je lepšie sa ho zbaviť.

Táto klasifikácia pripravuje pracovný materiál pre ďalší krok,ktorý spočíva vo výbere najlepšieho miesta pre každý prvok.

Seiton

Toto je druhý krok. Je charakterizované jedným slovom: organizáciou.Budeme musieť umiestniť predmety na vhodné miesto. Potom budeme musieť identifikovať tie, ktoré sú najdôležitejšie na ich ukladanie na dostupnejšie miesta.

Týmto spôsobom môžeme vymedziť a označiť špecifické oblasti klasifikácie. Stručne povedané,ide o organizovanie celého pracovného priestoru. Strata energie a času musí byť minimálnapri vyhľadávaní objektov.

SEIS

Toto je štádium, v ktorom sme vyčistili.Myšlienkou je odstrániť všetku nečistotu, aby vykonala integrálnu hygienickú prácu. Okrem toho je ideálne určiť, čo spôsobuje nečistotu a zabrániť tomu, aby sa znova stalo.

Seiketsu

Nahlasovanie anomálií ich detekciou a vyriešením, aby sa zabránilo vzniku reťazovej reakcie, je tu štvrtý krok japonskej metódy.Umožní nám to uvedomiť si, že čistota musí byť udržiavaná každý deň, aby sa zabránilo potenciálnemu neporiadku.

SHITSUKE

A nakoniec sa ustanovuje doktrína, ktorá sa prostredníctvom disciplíny každodenne zlepšuje.Musíme pokračovať v našej práci s ohľadom na 5S. Tie nám zaručujú tri veci: poriadok, hygienu a účinnosť.

Použitie japonskej metódy 5S na prácu je spôsob, ako ovládať medzery a optimalizovať čas. Napriek tomu si musíme pamätaťže ide o metodológiu, ktorá sa dá dokonale využiť v každodennom živote.Nezabúdajme, že klasifikácia, organizácia, čistota a signalizácia anomálií alebo iných problémov uľahčuje cestu k blahu.

Metóda Marie Kondo, ktorá spočíva v tom, že si poriadne uvedie život do poriadku tým, že vyčistí svoj dom

Objavte metódu Marie Kondo, ktorá vám umožní efektívne upratovať váš dom a dať svoj život a nápady do poriadku. Viac informácií
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: