Psychológia dobrého vodcu

Psychológia dobrého vodcu

Každá pracovná skupina musí byť vedená dobrým vodcom, ak chce prosperovať, dosahovať ciele a pracovať v príjemnej atmosfére. Táto osoba musí byť charakterizovaná sériou skôr náročných kvalít, ktoré mu umožňujú rozlišovať sa v rámci skupiny.Vedúci musí byť schopný empatizať so svojimi zamestnancami, organizovať úlohy a čas dobre a usmerňovať svojich kolegov.

Význam psychológie dobrého vodcu sa zameriava na dobré intelektuálne a komunikačné atribúty.Je tiež dôležité venovať pozornosť sériu osobných čŕt, ktoré musia byť prítomnéalebo, ak nie, sa naučia.

Tu sú hlavné charakteristiky, ktoré musíme nájsť v dobrom vodcovi, rovnako ako osobnosť, ktorá ho musí definovať. Prejdime k tomuto bodu.

"Nikdy nebudete vyťažiť svojich zamestnancov čo najviac tým, že zapálíte oheň pod nohami, musíte ich v nich zapáliť".

-Bob Nelson-

1. Komunikačné zručnosti

Najprv vedúci musí vedieť, ako fungovať v dvoch smeroch:

  • Musí byť schopný jednoznačne vyjadriť svoje myšlienky a zabezpečiť správne prijatie týchto informáciízávislé osoby.
  • Musí vedieť, ako počúvať a zohľadňovať názory a prípadné sťažnosti svojich kolegov a podriadených. Týmto spôsobom bude lepšie poznať svoje pracovné prostredie a pokúsi sa ho čo najviac vylepšiť.

2. Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť zvládnuť emócie a pocity (naše alebo tie ostatné).Okrem toho zahŕňa schopnosť rozoznať tieto pocity a využívať tieto informácie na prispôsobenie sa konkrétnym a vhodným opatreniam.

Dobrý vodca musí vedieť, ako zvládnuť svoje emócie a svoje kolegyaby lepšie pochopil vplyv svojich rozhodnutí. Americký psychológ Daniel Goleman poukázal na päť kľúčových prvkov emočnej inteligencie vo vedení:

  • sebauvedomenie
  • samoregulácia
  • motivácia
  • empatia
  • Sociálne zručnosti

Čím viac sa vodca podarí riadiť každú z týchto oblastí, tým vyššia bude jeho emocionálna inteligencia.

3. Schopnosť jasne určiť ciele a ciele

Jedným z hlavných problémov, s ktorými sa môže stretnúť pracovná skupina, nie je nájsť jasné vymedzenie jej cieľov. To môže znamenať značné problémy pre členov skupiny a viesť k stresovým situáciám a emočnej únavě.

Vedúci musí byť schopný jasne stanoviť ciele pracovnej skupiny a zabezpečiť, aby si to všetci členovia tímu boli vedomí.Týmto spôsobom sa môže vyhnúť neúspešnej práci.

4. Schopnosť plánovania

Okrem zručností, ktoré sme práve spomenuli,dobrý vodca musí byť schopný primerane naplánovať projekt svojho pracovného tímu.Iba takto bude skupina schopná dosiahnuť ciele: členovia budú mať lepšie definovanú prácu a budú môcť lepšie riadiť svoju pracovnú dobu, najmä ak sa musí dodržať dátum dodania projektu.

5. Pomoc

Dobrý vodca musí pomôcť všetkým zamestnancom rozvíjať, postupovať a riešiť svoje profesionálne problémy správnym spôsobom.Vodca musí byť vnímaný ako postava podpory, a nie ako autoritatívna postava.

6. Inovácie

Veľmi zaujímavá schopnosť vodcu je umožniť inováciu z hľadiska pracovných metód.Hľadanie nových spôsobov riešenia problémov a rozvoja projektových úloh je základnou črtou rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti.

Preto sa odporúčapoznajú tie najkonzervatívnejšie a tradičné techniky, pričom vedia, ako ich inovatívne využívaťalebo hľadanie alternatívnych riešení.

7. Zodpovednosť

Jednou z hlavných vlastností vodcu musí byť zodpovednosť. Ako osoba, ktorá vedie tím,vodca musí rozpoznať chyby, za ktoré je zodpovedný, a prevziať jeho zodpovednosť.Táto schopnosť umožní zamestnancom vidieť ich vodcu ako vhodnú osobu na pozíciu a môže byť prospešná pre celú skupinu.

8. Informácie

Dobrý vodca musí byť riadne informovaný o projektoch, ktoré prebiehajú. Musí preto usilovať o podobné projekty, aby získali širší a objektívny pohľad na situáciu. Okrem toho mu umožňuje zistiť, ako sa projekt denne vyvíja. Preto je dôležité, aby onkomunikovať s členmi tímu, poznať ich prácu a vedieť, či sú nejaké problémy.

Tu sú niektoré z kvalít, ktoré by mali charakterizovať dobrého vodcu, ktorý sa má považovať za "schopného" a vhodného človeka na pozíciu.Dobrý vodca nielen organizuje, riadi a plánuje, má tiež silnú väzbu so svojím tímom a empathizes s jeho členmi.

5 typov vedenia posudzovaných skupinovou psychológiou

V tomto článku sme sa rozhodli prezentovať klasifikáciu rôznych typov vedenia, ktoré najviac uznávajú všetky … Viac "
Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: