Výťahový test rodiny, zaujímavá projekčná technika

Výťahový test rodiny, zaujímavá projekčná technika

Test rodinného kreslenia je jedným z najznámejších detských emocionálnych testov.V priebehu štúdie sa hodnotia detské alebo adolescentné vnímanie vzťahov ich najbližšieho okolia. Je to jednoduchý spôsob hodnotenia kvality spojenia, komunikácie a spôsobu, akým deti stavajú svoju realitu z ich rodinných vzťahov.

Tento hodnotiaci test je už starší ako šesťdesiat rokov. Vytvoril ho psychológ Miles Porot v roku 1951. Je to jeden z najbežnejších nástrojov na hodnotenie osobnosti detí vo veku od 5 do 16 rokov. Takže aj napriek tomu, že stále existujú odborníci, ktorí neveria v spoľahlivosť projektívnych techník, ako je test stromu alebo test rodinného kreslenia,je potrebné povedať, že jeho platnosť bola široko preukázaná.

"